MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri ve/veya satın alım gerçekleştirdikleri anda aşağıdaki şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Manira Bodrum ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda Mesafeli Satış Sözleşmesidir.

Madde – 1

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde – 2

SATICI BİLGİLERİ
MANIRA BODRUM Kumbahçe Mh. İçmeler Cd. No: 44/B
Bodrum / MUĞLA TÜRKİYE
TEL: (+90) 5336551495
E-MAIL: manira@manirabodrum.com
Madde – 3ALICI BİLGİLERİ
….
Tüm üyeler, e-ticaret mağazası  WWW.MANIRABODRUM.COM dan alışveriş yapan tüm alıcılar. (Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).

Madde – 4

SÖZLESME KONUSU VE ÜRÜN BILGILERI:
Mal/ürün veya hizmetin; türü, bedeni, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli, sitede belirtildiği gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden deişiklik gösterebilmektedir.

Madde – 5

GENEL HÜKÜMLER
5.1 – ALICI, sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 – Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alicinin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alici veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 – Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 ” SATICI , sözlesme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanim kilavuzlari ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.
5.5 – Sözleşme konusu ürünün teslimati için iş bu sözlesmenin elektronik ortamda onaylanmış olmasi ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmis olmasi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarinda iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden muaf kabul edilir.
5.6 – Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartinin alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanilmasi veya itiraz nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI ya göndermek zorundadir. Böyle bir durumda nakliye giderleri aliciya aittir.
5.7 – SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasina kadar ertelenmesi haklarindan birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, SATICI 7 gün içinde aliciya ait ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapilan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICIya bildirilir. Böyle bir durumda, ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayi SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8 – ALICI ve/veya ALICInın teslimat yapılmasını istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerin hasarlı,arızalı veya bozuk olmasi durumunda, garanti sartlari içinde gerekli onarım veya değiştirme/iade işleminin yapılması için, ilgili ürün veya ürünler SATICIya, ALICI tarafının teslim aldiğı tarihten başlayarak 7 gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri SATICI tarafindan karsilanir. Böyle bir durumda 7 günlük sürenin dolmasi halinde, ALICInın teslim almış oldugu ürünle ilgili değişim/iade talepleri kabul edilmez.
5.9- İş bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan(ve/veya üyelik gerçeklestirildikten sonra) geçerlilik kazanir.

Madde – 6

CAYMA HAKKI:
Alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanilabilmesi için bu süre içinde SATICIya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve orjinal ambalajının zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICIya teslim edilen ürünün SATICIya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı örneğinin talep edildiğinde ibraz edilmek üzere saklanması ve satış faturası aslının ürünle iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedelinin ALICInın ilgili hesabina iade edilmesi için SATICI ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafindaki aksaklıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. Satış faturasının aslının gönderilmemesi durumunda katma değer vergisi ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICIya aittir.

Madde – 7

YETKİLİ MAHKEME:
İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICInın yerleşim yerindeki TÜKETiCİ MAHKEMELERI yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanmasi durumunda, ALICI iş bu sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.